Karlijn Roex in de media

Karlijn Roex in de media

De verschijning van In verwarde staat, het geweldige debuut van Karlijn Roex bleef niet onopgemerkt. En terecht!
Naast interviews in Trouw en de regionale kranten van de Holland Media Combinatie publiceerde de Volkskrant Karlijns opinieartikel over The Joker.